Kúpele a Wellness pobyty | Ubytovanie Slovensko | Aquaparky a Kúpaliská | Jazykové pobyty

Samos - História

Pred 1000 rokmi p.n.l. prišli prví osídlenci na ostrov Samos.

V 8. stor. p.n.l. tu bol postavený prvý Chrám Héra.

V 5. stor. p.n.l. patril ostrov k najdôležitejším kultúrnym centrám Stredozemného mora.

V r. 570 p.n.l. sa na Samose narodil matematik Pytagoras.

V r. 570 - 540 p.n.l. sa začala výstavba nového chrámu Hera staviteľmi Rhoikos a Theodoros, ktorí vynašli nový spôsob liatia bronzu.

V r. 1453 si Turci podrobili ostrov. Vtedy sa vysťahovala veľká časť pôvodného obyvateľstva. Až v 17. storočí sa vracali potomkovia vysťahovalcov naspäť.

Oficiálny odboj na Samose proti Turkom začal 08.05.1821. Prisťahovalci dobyli pevnosť Pythagorian a úspešne odrazili niekoľko tureckých pokusov o opätovnú inváziu.

10.12.1832 po viacerých bojoch obdržal Samos autonómiu. Ostrov sa oficiálne pričlenil ku Grécku v r. 1 913.

V r. 580 p.n.l. sa na tomto ostrove narodil matematik PYTAGORAS.

Podľa gréckej mytológie sa tu narodila bohyňa Héra.